Coachend leidinggeven

“Leiderschap: de kunst om een ander iets te laten doen dat jij wilt, omdat hij het zelf wilt.” – Dwight Eisenhower

Heb je soms het gevoel dat het moeilijk is een balans te vinden tussen correct leiding geven en coachend tewerk gaan? Wil je meer aan de slag met de talenten van je team en dit op een coachende manier? Hoe verhoog je de effectiviteit van je team in de huidige arbeidsmarkt?

In een continu veranderende context evolueren ook de verwachtingen naar leidinggevenden. De tijd van ‘demand and control’ is voorbij. De ‘management-kant’ van leiderschap dient plaats te maken voor coachen, visie belichamen, omgaan met en voorgaan in veranderingsprocessen.

Om deze ontwikkeling bij leidinggevenden te ondersteunen, stelt Obelisk een traject voor waar volgende punten centraal staan:

  • Authenticiteit
  • Voorbeeldgedrag
  • Zelfsturing

Verwacht resultaat: wat levert het je op?

  • Je hebt meer inzicht in je eigen stijl van leidinggeven en je kan dit aanpassen naargelang de situatie en de collega.
  • Je slaagt erin je medewerkers in staat te stellen om afgesproken organisatiedoelen samen te realiseren op basis van evenwaardigheid en respect voor het verschil in verantwoordelijkheid.
  • Je kan medewerkers helpen zoeken hoe ze binnen gegeven kaders, hun talenten/passie in hun werk kunnen leggen.

Opbouw voorbeeldtraject