Digitaal Kompas – Vind je plaats in een wereld die steeds sneller digitaliseert

Wist je dat Google de Atlas-robot heeft gebouwd,? Het is vandaag de meest geavanceerde “mensrobot”. Ontdek hem met je eigen ogen.

De wereld van vandaag ondergaat een metamorfose door de alsmaar sneller evoluerende technologie. Omdat heel wat mensen en organisaties weinig kennis en inzicht hebben van en in nieuwe technologie, voelen ze vaak weerstand tegen de sterke veranderingen die automatisering en robotisering meebrengen.

Om je een eerste diep inzicht te bieden in de digitale wereld en de veranderingen die hiermee gepaard gaan, hebben we in samenwerking met Multimedi, Digitaal Kompas ontwikkeld.

Volgende doelstellingen staan hierin centraal:

  • Je geraakt betrokken in een interactief verhaal dat de huidige digitale context verduidelijkt.
  • Je reflecteert hoe jij kan omgaan met deze veranderingen en hoe je ze als opportuniteiten kan gebruiken in je professioneel leven.
  • Je leert hoe je veilig in de digitale wereld kan bewegen
  • Je krijgt inzicht in hoe je je online-kennis zelfstandig kan blijven ontwikkelen

Verwacht resultaat: wat levert het op?

  • Je begrijpt wat de digitale transitie betekent voor jou en je job
  • Je vindt je digitale weg en je kan het technologische kaf van het koren scheiden
  • Je kan omgaan met de veranderingen die een digitale wereld met zich meebrengt
  • Je kan met nieuwe tools werken en bent op deze manier productiever op je werk
  • Je hebt een switch gemaakt van analoog naar digitaal

Opbouw voorbeeldtraject