Efficiënt vergaderen? Een hele uitdaging!

“The amount of meetings I’ve been in, people would be shocked. But that’s how you gain experience, how you can gain knowledge. Being in meetings and particpating, you learn and grow!” – Tiger Woods

Stel je jezelf soms vragen bij de effectiviteit en de efficiëntie van de vergaderingen die je leidt of bijwoont? Zoek je naar een evenwicht tussen vergaderingen op een goede manier leiden en voldoende ruimte laten voor alle aanwezigen? Wil je graag jouw impact op het verloop van de vergadering verhogen?

Dan is de training “Efficiënt vergaderen? Een hele uitdaging” beslist iets voor jou.

Opbouw voorbeeldtraject

Verwacht resultaat: wat levert het je op?

  • Je slaagt erin om de vergadering te dynamiseren en te structureren
  • Je kan een efficiënte communicatie bevorderen, overleggen en overeenstemming bereiken in groepsverband
  • Je eigen impact op het procesverloop van de vergadering vergroot door effectieve vergaderinterventies