Functionerings- en evaluatiegesprekken

“Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert leer je vaak iets nieuws” – Dalai Lama

Uit functionerings- en evaluatiegesprekken kan je zeer waardevolle informatie halen over het functioneren van je medewerkers, maar ook over jouw rol als leidinggevende. Toch blijkt uit onderzoek dat 30% ontevreden is over dergelijke gesprekken, en nog eens 25% zegt dat er geen concrete afspraken worden gemaakt.

Wil je dat functionerings- en evaluatiegesprekken geen verplicht nummertje worden? Wil je een constructief gesprek met je medewerkers zonder dat medewerkers angst hebben voor wat komt? Wil je dat medewerkers bewust stilstaan bij hun eigen functioneren? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Opbouw voorbeeldtraject

Verwacht resultaat: wat levert het je op?

  • Je slaagt erin om gerichte voorbereidingen te treffen voor het gesprek
  • Je kan competenties in kaart brengen en analyseren. Je kan gedrag feitelijk observeren en benoemen
  • Je krijgt verschillende gesprekstechnieken onder de knie, zodat je functionerings- en evaluatiegesprekken met vertrouwen kan aangaan.