Groeikaseffect - Versterkt eigenaarschap

'De opleiding heeft mijn kijk op leren en leerprocessen grondig veranderd. Ik ben van nature gericht op theorieën en modellen als basis voor praktijk en oefeningen: eerst denken en dan doen. In deze opleiding wordt dit omgekeerd. De ervaring is leidend in het bepalen van je echte leervragen. De theoretische verdieping volgt vanzelf en kan door elke deelnemer afzonderlijk worden ingekleurd. Mijn ontwikkeling op vlak van groepsdynamica en procesadvisering had ik niet uit een boek kunnen halen zonder deze opleiding als basis.'

Waarom biedt Obelisk dit aan?

Wij geloven dat professionele en persoonlijke groei start met het in vraag stellen van jezelf. Het openstaan voor feedback van anderen, verantwoordelijkheid opnemen over je eigen denken en handelen, oprechte en authentieke verbinding aangaan met de mensen rondom jou, je kwetsbaar durven opstellen zijn daarbij essentieel.

Dit vraagt moed, diepgang, doorzettingsvermogen en tijd.

Daarom bieden we je een boeiend en uitdagend leertraject aan, genaamd 'Groeikaseffect' dat staat voor het versterken van jezelf in verbinding met anderen.

Opleidingsconcept

 

Doelgroep

Wij richten ons tot een brede groep van mensen die professioneel initiatief nemen en samenwerking bevorderen én die samen met anderen bewust en actief aan hun eigen groeiproces willen werken.

Wat mag je verwachten

  • Meer inzicht in je eigen gedrag en de effecten van je gedrag op anderen en/of je team
  • Verbetering van je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
  • Versterkte vaardigheid in het geven en krijgen van constructieve feedback
  • Verhoogde sensitiviteit voor sociaal-economische groeiprocessen
  • Grondige kennis van groepsontwikkeling en groepsdynamieken
  • Meer zelfleiderschap
  • Een verhoogde persoonlijke effectiviteit in het creëren van randvoorwaarden die oprechte relaties mogelijk maken

Begeleiders

Liesbeth Vanhelmont is licentiaat in de organisatiepsycholgie. Liesbeth werkt al 14 jaar met hart en ziel voor Obelisk. Zij is leidinggevende van de afdeling trainingen en begeleidingen. Daarnaast begeleidt zij zelf individuen, groepen en organisaties. Deze combinatie vindt ze enorm boeiend: enerzijds met 2 voeten in de realiteit staan en anderzijds de mogelijkheid krijgen om anderen te begeleiden in wezenlijke vraagstukken uit hun eigen professionele realiteit.  In 2012 heeft Liesbeth 'Matrix - leiden en coachen in verbinding' aan de UHasselt gevolgd. Matrix is de voorloper van 'Groeikaseffect'.

Roger Goris is licentiaat in de psychologie. Hij volgde zowel het postacademische CIGO-programma als het HRM-programma aan de Universiteit Hasselt. Tot vorig academiejaar verzorgde hij een deeltijdse onderwijsopdracht als docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee. Daarnaast werkt hij nog als zelfstandig consulent. In het werkveld is Roger vooral actief op vlak van organisatieontwikkeling en leiderschapsvraagstukken. Roger werkt sinds 2016 samen met Obelisk. 

Koert Eeckhout is licentiaat in de organisatiepsychologie en consulent ontwikkelingsprocessen. Ook hij heeft het postacademische CIGO-programma gevolgd. Koert gaat uit van het principe 'Niets is wat het is, alles is wat het wordt'. Koert zoekt samen met individuen, groepen en organisaties naar de gewenste richting, het appreciëren van de weg en deugd vinden in het samen op weg zijn. Ook Koert werkt sinds 2016 samen met Obelisk.