Individuele Coaching

“Coaching is de kunst om medewerkers te helpen betere prestaties te behalen, beter te leren en zich zowel op professioneel als op persoonlijk vlak te helpen ontwikkelen” - Myles Downey

Zit je met een individuele ontwikkelingsvraag? Heb je een bepaald doel voor ogen waarbij je dat extra duwtje in de rug nodig hebt? Ben je op zoek naar een extern klankbord waar je professionele problemen aan kan voorleggen of wil je bepaalde vaardigheden gericht ontwikkelen?

Om je hierin te ondersteunen, biedt Obelisk een individueel coachingstraject aan. Een coach van Obelisk begeleidt jou door:

  • Pertinente vragen te stellen
  • Jouw vraag via verschillende invalshoeken te benaderen
  • Jou aan het denken te zetten
  • Samen met jou oplossingen en acties te genereren.

We voorzien deze individuele coaching voor verschillende doelgroepen: van management, over teamleaders tot medewerkers.

Verwacht resultaat: wat levert het je op?

  • Sterker zelfinzicht en hogere zelfsturing
  • Hogere effectiviteit en welbevinden: bewustere keuze van acties waar je je beter bij voelt en die meer resultaat opleveren
  • Verwezenlijking van jouw concrete doelstellingen
  • Betere prestaties.

Opbouw voorbeeldtraject