Werkzoekend

Ben je werkzoekend of kom je als organisatie vaak in aanraking met werkzoekenden? Obelisk heeft tal van begeleidingstrajecten voor werkzoekenden. 

Obelisk werkzoekend

Talent. Het zit in ons allemaal. Dat talent ontdekken en als kracht gebruiken is een kunst. En ook dit kan je aanleren. Maar eerst leren we je blinde vlekken blootleggen en over dagelijkse valkuilen springen.

Werkzoekenden

Het vinden van een gepaste job brengt heel wat obstakels met zich mee. Samen met de werkzoekenden buigen we deze obstakels om naar uitdagingen. Dit doen we door:

 • Informatie te geven over de arbeidsmarkt
 • Tegelijk te oriënteren naar een realistisch jobdoelwit
 • Conflicten op te lossen
 • Te leren netwerken
 • Sollicitatietraining

We bieden ondersteuning en begeleiding in zowel individuele contacten als groepsgesprekken.

Jongeren

Vooral ongekwalificeerde en laaggeschoolde profielen tussen 18 en 25 jaar hebben het moeilijk om aan de slag te gaan. Met het Obelisk Youth program zetten we in op arbeidstoeleiding van deze kwetsbare jongeren door middel van:

 • Sollicitatietraining
 • Oriëntering
 • Ontwikkeling van soft skills
 • Arbeidsbemiddeling

Om werkgevers en bedrijven te ondersteunen die in contact komen met een jongere op de werkvloer, heeft Obelisk ook een erkende mentoropleiding ontwikkeld. De doelstelling van dit traject is het ontwikkelen van belangrijke coachingsvaardigheden ten aanzien van een jongere.

Anderstaligen

Integreren in een ander land is niet eenvoudig, waardoor veel potentieel talent verloren gaat. Daarnaast vinden we in België voor veel jobs of knelpuntberoepen geen geschikte werknemers. Obelisk neemt een ondersteunende rol op om anderstalige nieuwkomers alle kansen te geven:

 • Hen wegwijs maken in de Belgische arbeidsmarkt, hulporganisaties, wetgeving …
 • Helpen ontdekken van hun talenten en kwaliteiten
 • Oriënteren en begeleiden naar opleiding of werk
 • Sollicitatietraining en -begeleiding