Aanpak

Denken, durven, doen

Denken

Eerst maken we een behoefteanalyse op basis van: 

  • De reële situatie
  • De gewenste situatie 
  • Mogelijke opties om de brug tussen beiden te slaan

Daarna stippelen we een op maat gemaakt programma uit. Onze prioriteit hierbij is om met jou in een gesprek de belangrijkste punten te bepalen.

Durven 

Op basis van de eerste fase, tekenen we een traject op maat uit. In al onze begeleidingen werken we met de volgende basisprincipes:

  • Niet van buiten leren zonder ook van binnen te leren
  • Ervaringsleren
  • Waarderend werken 
  • Procesgerichte aanpak
  • Zelfsturing

Doen

Tijdens het verloop van het traject plannen we regelmatig overlegmomenten met jou om het proces te bespreken. Op die manier kunnen we kort op de bal spelen en de nodige bijsturingen doen.