ESF-projecten

Met de steun van de Europese Unie en de Vlaamse overheid investeert het Europees Sociaal Fonds (ESF) in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen.

Dankzij die steun werkt Obelisk intern een programma uit rond Duurzaam Loopbaanbeleid. Binnen Obelisk willen we immers het HR-beleid professionaliseren en in lijn brengen met de strategische doelstellingen, met focus op duurzaamheid en persoonlijke groei, zodat we onze medewerkers kunnen binden en boeien met Obelisk. Dat doen we samen met onze medewerkers en we houden daarbij rekening met hun noden en met de diversiteit in het personeelsbestand.

Obelisk kan met de investering van het ESF ook een leven lang leren aanmoedigen. Via het project Opleidingen in bedrijven zetten we in op het versterken van de kerncompetenties van interne medewerkers en het ontwikkelen van vaardigheden van de toekomst, met als doel onze medewerkers sterker te maken op de arbeidsmarkt.