Veerkrachtig leiderschap

Volg dit opleidingstraject en word een sterke leidinggevende!

De opleiding heeft mijn kijk op leren en leerprocessen grondig veranderd. Ik ben van nature gericht op theorieën en modellen als basis voor praktijk en oefeningen: eerst denken en dan doen. In deze opleiding wordt dit omgekeerd. De ervaring is leidend in het bepalen van je echte leervragen. De theoretische verdieping volgt vanzelf en kan door elke deelnemer afzonderlijk worden ingekleurd. Mijn ontwikkeling op vlak van groepsdynamica en procesadvisering had ik niet uit een boek kunnen halen zonder deze opleiding als basis.  — Laura, trainer/coach 

De wereld waarin we vandaag als mensen en organisaties leven krijgt soms de naam van VUCA. Dit staat voor:

 • Volatile - Snel veranderend
 • Uncertain - Onzeker
 • Complex - Complex
 • Ambigous - Vaag/ dubbelzinnig

In een dergelijke wereld verwacht men veel van organisaties, medewerkers en dus ook van jou als leidinggevende. De tijd van een leidinggevende stijl die vooral gebaseerd is op sturing en controle is voorbij en dient plaats te maken voor coachen, visie belichamen, omgaan met en voorgaan in veranderingsprocessen.

Wil jij je daarom verder bekwamen en ontwikkelen op vlak van duurzaam, geloofwaardig en veerkrachtig leiderschap?

 • Neem jij graag initiatief op een manier die het beste haalt uit anderen en ook uit jezelf?
 • Stel je vast dat in goede samenwerkingsverbanden één plus één groter is dan twee?
 • Voel jij ook dat je je hier met je volle persoon moet op toeleggen en dat leiderschap geen technische rol is die je vervult van negen tot vijf? 

Dan geloven wat dat ons boeiend en uitdagend leertraject 'Veerkrachtig leiderschap' iets voor jou is.

 

Wat mag je verwachten

 • De opleiding vertrekt vanuit jouw eigenheid
  Een goede leidinggevende is een bewuste leidinggevende. Het is onmogelijk jezelf als persoon los te koppelen van je professionele ik. De opleiding leert je anders kijken naar jezelf, als individu en als deel van de groep. Want wanneer jij groeit, kan je de mensen met wie je samenwerkt ook helpen groeien
   
 • Je leert samen met anderen in een unieke leergroep
  Het groepsaspect in deze opleiding is erg belangrijk. Je leert niet alleen hoe je een (h)echt team vormt. Je ervaart dat zelf ook. Op die manier ga je ook merken dat leren iets is dat je samen doet.
   
 • Je leert meer dan theorie
  Leren en ontwikkelen is voor ons iets anders dan het klassieke schoolse leren, waarbij je leraar (expert) theoretische modellen aanbrengt. Kennisoverdracht is uiteraard onontbeerlijk om je inhoudelijke expertise op te krikken. Als het leren zich daarentegen meer toespitst op 'relationele vaardigheden', dan vraagt leren meer dat de persoon van de lerende actief betrokken wordt bij het leerproces.
   
 • Je wordt uitgedaagd om zaken onmiddellijk toe te passen
  We vertrekken vanuit jouw concrete praktijkvoorbeelden en gaan meteen met heel concrete cases aan de slag. Al tijdens de opleiding dagen we je voortdurend uit om met die nieuwe inzichten aan de slag te gaan. 

 

Na dit traject:

 • Heb je meer inzicht in je eigen gedrag en de effecten van je gedrag op anderen en/of op je team. 
 • Zijn je communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden verbeterd. 
 • Ben je beter in het geven en krijgen van constructieve feedback
 • Is je sensitiviteit voor sociaal-economische processen verhoogd. 
 • Heb je een grondige kennis van groepsontwikkeling en groepsdynamieken
 • Bezit je meer zelfleiderschap
 • Ben je effectiever in het opbouwen van generatieve menselijke relaties en contexten

bekijk het volledige programma

 

Voor wie?

Leidinggevenden die op een zelfbewuste manier hun rol willen opnemen en die zich verder willen bekwamen in leiderschap dat betrokkenheid creëert

 

De begeleiders

Roger Goris is licentiaat in de psychologie. Hij volgde zowel het postacademische CIGO-programma als het HRM-programma aan de Universiteit Hasselt. Tot vorig academiejaar verzorgde hij een deeltijdse onderwijsopdracht als docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee. Daarnaast werkt hij nog als zelfstandig consulent. In het werkveld is Roger vooral actief op vlak van organisatieontwikkeling en leiderschapsvraagstukken. Roger werkt sinds 2016 samen met Obelisk. 

Koert Eeckhout is licentiaat in de organisatiepsychologie en consulent ontwikkelingsprocessen. Ook hij heeft het postacademische CIGO-programma gevolgd. Koert gaat uit van het principe 'Niets is wat het is, alles is wat het wordt'. Koert zoekt samen met individuen, groepen en organisaties naar de gewenste richting, het appreciëren van de weg en deugd vinden in het samen op weg zijn. Ook Koert werkt sinds 2016 samen met Obelisk.