Werknemer

Heb je een persoonlijke leervraag of wil je als team stappen vooruit zetten? Wij helpen je graag met een coaching op maat.

Obelisk werknemer

Loopbaanbegeleiding: "Get stuff done!"

Als erkend loopbaancentrum bieden we een coachingstraject op maat, waarin jouw loopbaanvragen onder de loep worden genomen. Ons doel daarbij is om je terug op pad te zetten en je te ondersteunen in de keuzes die je wil maken. Met andere woorden: wij zijn je persoonlijk klankbord om verschillende opties kritisch te overwegen én je in actie te zetten.

Meer info

Outplacement

Helaas moet je als werkgever soms de beslissing nemen om afscheid te nemen van een werknemer. Wij zijn erkend door Federgon als outplacementkantoor.  

Individuele coaching

Zit je met een individuele ontwikkelingsvraag of heb je een extra duwtje in de rug nodig? Wij bieden individuele coachingstrajecten aan waarbij we streven naar betere prestaties en een verhoogde zelfsturing. We voorzien deze individuele coachings voor verschillende doelgroepen: van zaakvoerder tot teamleider en medewerker. 

Een coach van Obelisk:

  • Zal jou pertinente vragen stellen
  • Jouw vraag via verschillende invalshoeken benaderen
  • Jou aan het denken zetten en samen met jou oplossingen en acties genereren.

Teamcoaching

In een team zou 1+1 meer dan 2 moeten zijn: met z'n allen moeten bereiken we meer dan alleen. Maar is dat in jouw team ook zo? Of heb je de indruk dat er in jouw team nog veel onbenut potentieel zit? Een teamcoaching kan helpen om daar stappen vooruit in te zetten.

Ook in onze teamcoachings werken we op maat maar ter inspiratie geven we al een aantal mogelijke thema’s waarrond we kunnen werken:

  • Elkaar (beter) leren kennen en begrijpen
  • Bouwen aan een feedbackcultuur
  • Versterken van het vertrouwen binnen een team
  • Omgaan met veranderingen en samen een toekomstperspectief creëren
  • Bouwen aan een veerkrachtig team