Leiderschap is een belangrijk aspect van elke organisatie. Een effectieve leider kan zijn of haar team inspireren, motiveren en naar succes leiden. Leiderschap omvat verschillende vaardigheden en competenties, waaronder communicatie, besluitvorming, probleemoplossing en conflicthantering. In dit artikel richten we ons specifiek op de conflictstijlen van Thomas & Kilmann en hoe deze kunnen worden gebruikt om leiderschap te verbeteren.

Wat zijn de conflictstijlen van Thomas & Kilmann?

De conflictstijlen van Thomas & Kilmann zijn ontwikkeld door Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann en worden vaak gebruikt om conflicten op de werkplek te begrijpen en op te lossen. De theorie stelt dat er vijf verschillende conflictstijlen zijn:

 1. Competitie: De competitieve conflictstijl houdt in dat een persoon zijn of haar eigen doelen nastreeft zonder rekening te houden met de doelen van anderen. Deze stijl wordt vaak gebruikt bij korte termijn doelen en kan resulteren in winst voor de ene partij en verlies voor de andere.
 2. Samenwerking: De samenwerkende conflictstijl houdt in dat beide partijen hun doelen nastreven en actief samenwerken om een oplossing te vinden die voor beide partijen gunstig is. Deze stijl wordt vaak gebruikt bij complexe problemen waarbij beide partijen van elkaar afhankelijk zijn.
 3. Vermijding: De vermijdende conflictstijl houdt in dat een persoon conflicten vermijdt of ontwijkt. Deze stijl kan geschikt zijn in situaties waarin de kwestie niet belangrijk genoeg is om energie en tijd aan te besteden of wanneer de emoties hoog oplopen.
 4. Aanpassing: De aanpassende conflictstijl houdt in dat een persoon zijn of haar doelen aanpast om tegemoet te komen aan de doelen van de andere partij. Deze stijl wordt vaak gebruikt bij situaties waarin de ene partij minder macht of belang heeft dan de andere partij.
 5. Compromis: De compromis conflictstijl houdt in dat beide partijen hun doelen opgeven om een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Deze stijl wordt vaak gebruikt bij situaties waarin de partijen gelijke macht hebben.

Hoe kunnen de conflictstijlen van Thomas & Kilmann worden gebruikt om leiderschap te verbeteren?

Effectief leiderschap vereist dat een leider in staat is om conflicten op de werkplek op te lossen. Door gebruik te maken van de conflictstijlen van Thomas & Kilmann, kan een leider bepalen welke conflictstijl het meest geschikt is voor een bepaalde situatie. Hieronder volgen enkele tips voor het gebruik van de conflictstijlen van Thomas & Kilmann om leiderschap te verbeteren:

 1. Begrijp de conflictstijlen van Thomas & Kilmann: Een leider moet begrijpen wat elk van de vijf conflictstijlen inhoudt en in welke situaties elke stijl het meest geschikt is. Dit stelt de leider in staat om de juiste stijl te kiezen voor een bepaalde situatie.
 2. Pas de conflictstijl aan de situatie aan: Een leider moet de conflictstijl aanpassen aan de specifieke situatie en aan de individuen die bij het conflict betrokken zijn. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld meer geneigd zijn tot competitie, terwijl anderen meer openstaan voor samenwerking.
 3. Vermijd de neiging om te competitief te zijn: Terwijl de competitieve conflictstijl soms nodig kan zijn om snel resultaat te boeken, kan deze stijl leiden tot ontevredenheid bij werknemers en tot een gebrek aan vertrouwen in de leider. Het is belangrijk dat een leider zich bewust is van deze valkuil en zich richt op het vinden van oplossingen die voor beide partijen gunstig zijn.
 4. Wees open voor samenwerking: De samenwerkende conflictstijl kan leiden tot lange-termijn resultaten en kan werknemers motiveren en inspireren. Een leider die openstaat voor samenwerking en actief werkt aan het creëren van een cultuur van samenwerking, kan de prestaties van zijn of haar team verbeteren.
 5. Gebruik de vermijdende conflictstijl met mate: De vermijdende conflictstijl kan soms nuttig zijn, maar als deze te vaak wordt gebruikt, kan dit leiden tot onopgeloste problemen en ontevredenheid bij werknemers. Een leider moet zich bewust zijn van deze valkuil en alleen de vermijdende conflictstijl gebruiken in situaties waarin dit echt noodzakelijk is.
 6. Wees bereid tot compromis: De compromis conflictstijl kan een snelle oplossing bieden, maar kan ook leiden tot ontevredenheid bij werknemers als deze te vaak wordt gebruikt. Een leider moet bereid zijn om compromissen te sluiten, maar alleen als dit leidt tot een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Conclusie

Leiderschap en conflictstijlen zijn nauw met elkaar verbonden. Een effectieve leider moet in staat zijn om conflicten op de werkplek op te lossen en de juiste conflictstijl te kiezen voor elke situatie. De conflictstijlen van Thomas & Kilmann bieden een nuttig kader voor leiders om conflicten op te lossen en prestaties te verbeteren. Door de conflictstijlen van Thomas & Kilmann te begrijpen en toe te passen, kunnen leiders een cultuur van samenwerking en succes creëren voor hun team.