Klant

Vlaamse Gemeenschapscommissie - Onderwijscentrum Brussel

Jaar

2021

Scholen verwachten heel wat expertise van hun ondersteuners. Tezelfdertijd stimuleert een eerder coachende aanpak de zelfredzaamheid van de scholen. Dat is wat het OCB (Onderwijscentrum Brussel) gelooft. Dit brengt een spreidstand met zich mee voor de ondersteuners die de schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen. Daarom wilde OCB graag evolueren naar een balans tussen beide rollen: ‘expert’ en ‘coach’. Onze trainers bij Obelisk ontwikkelden samen met het OCB een coachopleiding op maat van de onderwijsondersteuners. Hoe we dit spanningsveld en het traject aanpakten, lees je in de case.

Concrete leervragen als start van het traject

Het OCB maakt deel uit van de Vlaamse Onderwijscommissie en is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van de schoolteams. Taal en meertaligheid, ouderbetrokkenheid, milieueducatie, aanvangsbegeleiding, omgaan met diversiteit en armoede, spel en spelen, breed leren, transities, ICT en mediawijsheid zijn de thema’s waarin het OCB ondersteunt. Deze ondersteunende taak ligt bij 12 teams van in totaal 84 onderwijsondersteuners en hun 3 teamcoaches.

Als start formuleerden we zowel op het niveau van vaardigheden als op het niveau van attitude concrete leervragen die het spanningsveld tussen de rol als coach en expert verder uitdiepen:

 • Op welke coaching tools doe beroep? Hoe en wanneer die ik beroep op deze tools?
 • Wanneer zet ik welke coachende interventie in?
 • Op welke manier betrek ik de directeur van een school in het verhaal zodat het geheel verankerd wordt?
 • Hoe kan ik confronteren, adviseren, informeren, deblokkeren, waarderen en katalyseren in een ondersteuning?
 • Hoe creëer ik leerbereidheid bij leerkrachten en directies?
 • Hoe vergroot ik mijn vertrouwen als onderwijsondersteuner?
 • Wat is mijn verantwoordelijkheid en wat laat ik los

Sterk betrokken teamcoaches in het hele traject

In de voorbereidingsfase organiseerden we een brainstorm met de teamcoaches van alle ondersteuners. Tijdens de brainstorm verzamelden we kapstokken die helpend zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Het resultaat?

 • Een praktijkgerichte 2-daagse opleiding.
 • Een pilootgroep die feedback geeft over de vooropgestelde inhoud van de opleiding.
 • Een intake en voorbereiding met een focus op zowel successen als ontwikkelingspunten


De sterkte in dit traject was de betrokkenheid van de teamcoaches in het gehele traject. In de beginfase waren het de teamcoaches die input bezorgden aan Obelisk. De teamcoaches voerden hiervoor intakes met hun ondersteuners en zo konden onze trainers bij Obelisk per groep extra accenten leggen.

Ook tijdens de opleiding zelf hadden de teamcoaches een actieve rol: ze sloten na de 2daagse opleiding aan en luisterden naar de bevindingen, bezorgdheden en actieplannen van de ondersteuners. Aanvullend kregen de 3 teamcoaches van de taalondersteuners ook zelf een 2daagse coachopleiding. Dit zorgde voor een gemeenschappelijke taal tussen teamcoaches en hun team aan onderwijsondersteuners.

Tot slot werd de opvolging in het na-traject door de teamcoaches en de leergroep zelf verdergezet. Dit om de zelfredzaamheid en uitwisseling onderling te stimuleren. Deelnemers kiezen zelf wat ze doen om hun eigen leertraject verder vorm te geven, met keuze uit deze opties:

 • Intervisie met andere collega’s binnen de leergroep via rollenspelen.
 • Intervisie met andere collega’s binnen de leergroep via voorbereiden en nabespreken van casussen.
 • Buddy binnen de leergroep.
 • Buddy binnen het volledige OCB team (los van de leergroep).
 • Ondersteuning en opvolging door de teamcoach.


Verdere verdieping na 3 jaar samenwerking

Gedurende 3 jaar organiseerden we de 2-daagse opleiding voor in totaal 7 groepen van 12 ondersteuners. De focus lag op verschillende kapstokken voor coaches en veel oefenmomenten. Na het afronden van de 7 groepen, kozen Obelisk en OCB voor een impactvolle afsluiter van het traject: een reflectiemoment met terugblik en vooruitblik.

De terugblik omvatte een bevraging van het hele OCB team. Obelisk vatte alle rode draden samen en organiseerde hierna een intervisiemoment met 12 afgevaardigden uit de verschillende regioteams en de 3 teamcoaches. Tijdens dit intervisiemoment presenteerden de trainers de terugblik in de vorm van een dynamische quiz.

Samen met het OCB kunnen we nu de coachopleiding verder uitdiepen en professionaliseren.  Dankzij een interactieve en activerende brainstorm methodiek stelde de groep namelijk prioriteiten en dacht de groep na over verdere verdieping. Dit digitaal reflectiemoment bracht veel energie en inspiratie teweeg! We willen dan ook alle teamcoaches en ondersteuners bedanken voor de samenwerking en inzet.

Wil jij ook een coachopleiding organiseren in jouw organisatie? Draag ons jouw situatie voor en we maken een traject op maat van jouw team!


Laatste cases

Opleiding: omgaan met verandering en vergroten van veerkracht. Obelisk trainde het managementteam van Sports Direct. Lees onze case

Lechler wou haar team preventief versterken. Obelisk ontwikkelde een teamcoaching op maat voor meer balans en verbinding. Ontdek onze aanpak.