Klant

Arag

Jaar

2021

Arag is een verzekeringsbedrijf actief in rechtsbijstand. In het kader van het bereiken van hun strategische doelstellingen willen ze bewust meer inzetten op het menselijk kapitaal van hun organisatie. Arag stelde Obelisk de vraag het directiecomité te begeleiden bij het uitwerken van een HR strategie. Hoe Obelisk deze vraag opnam en wat het resultaat ervan is, lees je in dit artikel.

 

De begeleiding

Het traject startte met een aantal intakegesprekken met zowel medewerkers, leidinggevenden als leden van het directiecomité. De doelstellingen van deze intakegesprekken waren dubbel. Enerzijds wilde de begeleider zoveel mogelijk informatie verzamelen over de missie, visie en organisatie strategie, én in hoeverre die gekend is en ‘leeft’ binnen de organisatie. Anderzijds werd de Arag bedrijfscultuur en motivatie van de medewerkers om bij Arag te werken bevraagd.

Na deze voorbereidende fase organiseerde Obelisk 3 workshops met het directiecomité.

In de eerste workshop besprak de begeleider de informatie die uit de intakegesprekken kwam, en er werd dieper ingegaan op de missie, visie en strategie van Arag. De alignering met de organisatie strategie is immers bepalend voor een HR beleid met impact.

De tweede sessievond 1 week later plaats. Enkele wetenschappelijk onderbouwde inzichten die de basis vormen van een strategisch HR beleid, aangevuld met voorbeelden van gangbare HR praktijken, voedden het directiecomité. Nadien werden de verschillende HR domeinen verder uitgewerkt en besproken:

-      Rekrutering en selectie,

-      Performance management,

-      Opleiding & ontwikkeling,

-      Compensation & benefits.

De input uit de tweede workshop gaf de begeleider voldoende informatie voor de uitwerking van een eerste aanzet tot een uitgeschreven HR beleid. Dit plan werd tijdens de derde workshop gepresenteerd aan de directie, besproken en op basis van de feedback verfijnd.

Het traject duurde van intake tot en met concreet HR beleid slechts 1.5 maanden.

 

HR beleid met implementatieplan en verdere begeleiding

Het afgeleverde HR beleid omschrijft voor ieder HR domein een gekozen focus, de aanwezige processen en concrete acties. Zo werd bijvoorbeeld de volledige rekruteringscyclus herbekeken. Het implementatieplan omvat zowel actiesnaar wervingskanalen om voldoende instroom te genereren als voorstellen in het selectieproces om de kwaliteit van de nieuwe aanwervingen te waarborgen.  

Arag kreeg een concreet plan waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen.

Na overleg werd als eerste prioriteit ‘hybride werken na covid-19’ gekozen. Ook voor de verdere uitwerking van dit onderdeel bleef Obelisk beschikbaar als partner voor sparring en expertise.

Wil jij ook advies en/of begeleiding in organisatie ontwikkeling? Hier vind je meer informatie over onze diensten.

 

 

 

Laatste cases

AE wil senior developers en analisten upskillen tot solution architect. Hierbij besloot AE om in het leertraject ook een module aan softskills te wijden. Obelisk kreeg de vraag om deze module uit te werken.

Samenwerking en leiderschap: voor deze thema’s ging Solid Talent ten rade bij Obelisk. De consultancy-organisatie van engineering en administratieve experten besloot om in te zetten op onderlinge samenwerking en groei in het management team, alsook op een doorleefde visie op leiderschap en de ontwikkeling van leiderschapscompetenties.