Klant

Jaar

website

Politiezone Antwerpen blijft integriteit hoog in het vaandel dragen. Integriteit wordt gelinkt aan de visie, missie en waarden van het politiekorps. Integriteitsschendingen stroken niet met de interne gedragscode van Politiezone Antwerpen, noch met de deontologische code van de geïntegreerde politie. Ze kunnen niet alleen de goede naam en reputatie van Politiezone Antwerpen schaden, ze zijn ook nefast voor de klant en de medewerkers. Voor een optimale dienstverlening is het dus van groot belang dat alle 2 650 medewerkers van Politiezone Antwerpen integer handelen. 


Nieuwe medewerkers in het korps worden meteen meegenomen in deze cultuur met de slogan “We kijken nooit opzij.” Daarbij hoort een workshop van één dag. De theoretische sessie in de voormiddag richt zich vooral op het sensibiliseren van de medewerkers. In de namiddag scherpt Obelisk de communicatievaardigheden aan. Zo voelen de medewerkers zich vaardig genoeg om ook anderen aan te spreken op ongewenst, niet integer gedrag. 


Leren feedback geven in een halve dag tijd

Met Obelisk werken we uiteraard graag mee aan een omgeving waar medewerkers open en verbindend met elkaar kunnen communiceren. Er zat echter wel een grote uitdaging in dit project. Mensen aanspreken op ongewenst gedrag is een complexe vaardigheid. Hoe kan je dat aanleren op een halve dag? Hoe kan je ervoor zorgen dat medewerkers na een korte opleiding ook echt het juiste gedrag gaan uitoefenen?


Om dit te realiseren zetten we volledig in op verankering van de nieuwe vaardigheid. En daarvoor is oefening nodig! In onze training bleven we daarom weg van een groot theoretisch kader en werkten we met vier spelregels. Deze spelregels geven aan hoe je constructief mensen kan aanspreken op hun gedrag. In groepjes van 3 tot 4 werkten de deelnemers 15 minuten rond één spelregel om nadien door te schuiven naar de volgende spelregel. Na het doorlopen van de oefeningen rond de 4 spelregels omtrent feedback geven kwam de kernoefening aan bod: een simulatiegesprek met een acteur. Elke deelnemer brengt een case rond feedback geven uit zijn eigen professionele situatie en gaat vervolgens de open communicatie aan met de acteur. Deze reageert vanuit de afgesproken rol zo eerlijk mogelijk en geeft achteraf feedback over hoe hij het gesprek ervaarde. De trainer en de medecursisten zijn aandachtige observatoren die nog kunnen aanvullen met bijkomende feedback. 


Meer dan enkel een training

De training zelf is slechts 1 onderdeel van het leertraject dat we met de deelnemers doorlopen. Ook voor en na de training werken we aan de verankering. In het voortraject krijgen alle deelnemers een intake waarin ze een inschatting maken over hun integriteit en assertiviteit, waarin  ze hun verwachtingen meegeven en waarin ze alvast nadenken over specifieke cases. Op die manier start het leerproces bij de deelnemers alvast en heeft de trainer het nodige materiaal om op maat te kunnen werken. Daarnaast volgde elke trainer ook zelf de theoretische sessie rond integriteit en was er een uitgebreid intakegesprek tussen Obelisk, de directie HRM van Politiezone Antwerpen en een verantwoordelijke van de cel integriteit. 


Na de training communicatievaardigheden krijgt elke deelnemer nog een overzichtelijke tipkaart met de handvaten voor het bespreken van ongewenst gedrag. Na de training wordt een intervisiemoment georganiseerd door Politiezone Antwerpen. 


“Een goede opstap naar de echte realiteit” volgens de deelnemers

Zowel door de deelnemers als door de medewerkers van het netwerk integriteit werden de eerste trainingen open communicatie positief geëvalueerd. De actieve en dynamische aanpak van de namiddag bleek voor de deelnemers een goede afwisseling op de theoretische voormiddag sessie. De simulatie-oefening en de feedback die ze daarbij meekregen was een heel goede opstap naar de ‘echte’ realiteit. Deelnemers loofden daarbij ook de omkadering van de oefening met de acteur. Er wordt gewerkt aan een sfeer van vertrouwen waarin de deelnemers weten dat ze fouten mogen maken en er veel waardering is voor elkaar. 


Is open communicatie ook in jouw organisatie een belangrijke bouwsteen of wil je een open feedback cultuur ontwikkelen? We werken een traject op maat uit, contacteer ons voor een gesprek over jouw situatie.Laatste cases

Opleiding: omgaan met verandering en vergroten van veerkracht. Obelisk trainde het managementteam van Sports Direct. Lees onze case

Lechler wou haar team preventief versterken. Obelisk ontwikkelde een teamcoaching op maat voor meer balans en verbinding. Ontdek onze aanpak.