Klant

Belfius Bank

Jaar

2018

Belfius Bank contacteerde Obelisk voor een opleiding in feedback voor leidinggevenden. Tijdens het intakegesprek met Wim Annerel, programma manager bij Belfius Bank, verfijnden we samen de doelstellingen. Hieruit vloeiden specifieke criteria zoals:

 • De aanwezigheid van minstens 2 oefenmomenten;
 • Het creëren van een veilige oefenomgeving;
 • Praktijkvoorbeelden die nauw aansluiten bij de context van de leidinggevenden;
 • Een toegankelijke korte sessie;
 • Overdracht van het geleerde naar de praktijk van de deelnemers.

Om de opleiding toegankelijk en aantrekkelijk te maken, werd resoluut voor gamificatie gekozen. Bij gamificatie worden spelprincipes en speeltechnieken aangewend in een niet-spelcontext.

Opleiding 'feedback geven' met dubbel leereffect en spelkaarten

We streven bij Obelisk altijd naar optimaal leren. Binnen de stijl en vraag van Belfius Bank kozen we voor de volgende aandachtspunten in onze aanpak:

 • Double - loop learning;
 • Speelse toegankelijke werkmethode;
 • Ontwikkeling prototype en bespreking van de merchandising;
 • Kleine groep deelnemers;
 • Een veelheid aan praktijkvoorbeelden.

Double-loop learning was een belangrijk onderdeel van deze opleiding in leiderschap. Dit houdt in dat deelnemers een rollenspel of casusbespreking doen waarin ze in de eerste plaats feedback geven. Daarna komt de dubbele loop: er wordt ook feedback gegeven op de manier waarop de feedback binnen de oefening geformuleerd is. Dit zorgt voor een dubbel leereffect en bevordert op een snelle manier verankering naar de praktijk toe. Daarnaast wordt er door deze techniek ook eenvoudigweg meer geoefend op de feedback techniek.

Belfius Bank werkt voor deze opleiding met vrijwillige deelname. Daarom zochten we voor dit project specifiek naar een speelse, toegankelijke werkmethode waarin we de training konden aanbieden. We ontwikkelden een bordspel met verschillende vakken in diverse kleuren. Elk vak correspondeert met één categorie. In totaal zijn er driecategorieën spelkaarten:

 • Een categorie ‘prestaties’ waarvan deelnemers uitgedaagd worden te oefenen met concrete situaties die betrekking hebben op fouten gerelateerd aan hun prestaties.
 • Een categorie ‘attitude-relationeel’ waarvan deelnemers feedback geven binnen situaties die te maken hebben met relaties die niet goed zitten of verbeterd kunnen worden.
 • Een verrassingscategorie waarin korte en krachtige theoretische tips & tricks nog eens aan bod komen in verschillende leuke werkvormen.

Daarnaast krijgt elke leidinggevende eveneens een jokerkaart. Deze kaart mag vrij  en eenmalig ingezet worden indien de opdracht te moeilijk blijkt te zijn.  Het resultaat was een spelbord met 3 categorieën aan spelkaarten, enkele jokerkaarten, een memokaart voor iedere deelnemer, 6 pionnen en een dobbelsteen.

We kozen bewust voor een kleine groep deelnemers per sessie. Uit ervaring weten we dat we voldoende tijd moeten nemen voor het inoefenen van de vaardigheden. Zo bevordert de opleiding de verankering naar de praktijk. In een kleinere groep is er meer tijd per persoon. Iedere deelnemer krijgt de kans om na te denken over de feedback en zelf onderbouwde feedback te ontvangen van andere deelnemers en de trainer.

Een cruciaal aspect binnen deze opleiding in feedback waren de praktijkvoorbeelden. Belfius bracht tijdens de intake enkele casussen aan. Daarnaast vulden we de training aan met extra situatieschetsen uit onze eerdere ervaringen binnen Belfius Bank.  

Feedback van de klant: “Ruim boven de benchmark.”

“De opleidingen door de trainers van Obelisk werden zeer hoog gequoteerd door de deelnemers van Belfius: ruim boven onze benchmark.” zegt Wim Annerel. “De deelnemers apprecieerden vooral de interactie, de praktische cases, het dynamisme van de trainers, de persoonlijke tips en feedback doorheen de sessies. In het samenwerken met Obelisk Back-office en de Obelisk trainers waardeer ik zelf als program manager de professionele aanpak, de flexibiliteit, de warmte en vriendelijkheid.”

Ben jij ook geïnteresseerd in de opleiding 'feedback geven'? Of heb je interesse in een andere opleiding op maat van jouw medewerkers? Laat het ons weten via het contactformulier.

Laatste cases

Opleiding: omgaan met verandering en vergroten van veerkracht. Obelisk trainde het managementteam van Sports Direct. Lees onze case

Lechler wou haar team preventief versterken. Obelisk ontwikkelde een teamcoaching op maat voor meer balans en verbinding. Ontdek onze aanpak.