Klant

UHasselt

Jaar

2021

Onze buitenwereld kenmerkt zich vandaag door een veranderlijke, onzekere, complexe en ambigue context. Te vaak zien we dit als iets bedreigend of iets waartegen we ons moeten ‘wapenen’. Vanuit Obelisk vinden we het belangrijk om op een constructieve manier met deze uitdagingen om te gaan. Door organisaties en werknemers van binnenuit te versterken en hun loopbaanbeleid als sleutel te gebruiken voor een duurzame impact.  We geloven in het werken vanuit verschillende invalshoeken: de organisatie beleidsmatig ondersteunen in een toekomstgerichte visie op loopbanen én inzetten op de mindset en competenties van werknemers. 

Ook UHasselt voelt deze nood en vindt in Obelisk de partner om ermee aan de slag te gaan. Zij willen hun werknemers zélf de handvaten geven om op een proactieve manier met hun loopbaan om te gaan. Samen met hen ontwikkelen we talentenworkshops, waarin werknemers leren hun talenten op de juiste manier in te zetten in hun job. Het resultaat? Werknemers die het gevoel hebben dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn, waardoor je op organisatieniveau een effect ziet op engagement, interne motivatie en jobtevredenheid. Onze trainster Heidi vertelt je graag op welke manier zij dat heeft aangepakt in de praktijk. 


360° feedback als basis van de opleiding

Onze begeleidingen kenmerken zich door een voortraject, het eigenlijke leertraject en een na-traject.  Dat is hier niet anders. Heidi stemde bij de start in de diepte af met haar contactpersoon van UHasselt om zicht te krijgen op de eigenheid van een universiteit en kijk op loopbanen. Op die manier is het vervolg steeds in lijn met de missie, visie en strategie van UHasselt. 

Wat voor UHasselt belangrijk was:

  • De opleiding kadert binnen het open aanbod en is vrijblijvend voor alle interne werknemers.
  • Zij willen op die manier werken aan de veerkracht en het welzijn van hun personeel.
  • Zij willen een effect zien op de kwaliteit van de samenwerkingen in hun team.
  • Zij willen talent op een juiste manier inzetten in hun organisatie en van daaruit werken aan duurzame loopbanen.

In samenspraak beslisten we om 2 workshops van een halve dag te organiseren, telkens digitaal gezien de huidige context. We werken met een voorbereiding die de deelnemers voor de workshop moesten invullen en een opdracht tussen de twee opleidingsmomenten. 

Als voorbereiding vroegen we de deelnemers een 360° feedback in te vullen. Hierbij vulden ze een deel van de vragenlijst zelf in, een deel stuurden ze door naar collega’s, leidinggevende, familie of vrienden. Op die manier verhoog je het draagvlak voor de opleiding meteen: deelnemers worden op voorhand al meegenomen in het thema en hebben van bij start iets heel concreets om mee aan de slag te gaan in de workshops. 


Opleiding in de vorm van 2 workshops

Tijdens de workshops waren er drie doelstellingen:

  • De deelnemers hebben inzicht in hun eigen talenten vanuit zelfkennis én vanuit de feedback van anderen.
  • De deelnemers kunnen de impact van hun sterktes en leerpunten op het team inschatten en zien hoe dit invloed heeft op hun persoonlijke communicatiestijl. 
  • De deelnemers weten op welke manier ze deze talenten kunnen integreren in hun loopbaan bij UHasselt.

De deelnemers maken kennis met een aantal onderliggende modellen aan de hand van een groepsopdracht, reflectieve vragen, inspiratie vanuit cases, een online puzzel en nog heel wat andere werkvormen.

Zo werkten we voor de eerste doelstelling (inzicht in sterktes en leerpunten) met een persoonlijkheidsmodel (DISC Persoonlijkheidsmodel) dat de werknemer taal geeft om hierover in gesprek te gaan. 


Een voorbeeld

Isabelle krijgt vanuit haar 360° feedback het inzicht dat zij erg ondernemend en creatief in haar job staat. Ze is sterk in het initiëren en implementeren van nieuwe ideeën. Daarnaast krijgt ze ook de feedback dat ze nadien snel verveeld is door routinematige taken. Door de workshop kon ze hierover in gesprek gaan met haar leidinggevende. En omdat deze ook dezelfde ‘taal’ sprak (volgens het persoonlijkheidsmodel), verliep dit gesprek vlot en constructief. Samen konden ze nadenken over hoe ze deze sterkte nog meer konden inbedden in haar functieprofiel en toekomst bij UHasselt. Als teamleider krijg je daardoor dus handvaten om de juiste ‘talentenpuzzel’ te leggen.  Deelnemers leggen zelf de link naar een gesprek met hun leidinggevende

Om ervoor te zorgen dat het thema verder blijft leven en ook een impact heeft op het dagdagelijkse, sturen we nog 3 weken een tip naar de deelnemers die een verdieping biedt in de thema’s die aan bod kwamen tijdens de workshops. We zorgen dat deze praktisch toepasbaar en herkenbaar zijn. Daarnaast leggen we in de workshops zelf al de link naar acties, zo worden de deelnemers bijvoorbeeld gestimuleerd om een gesprek met hun leidinggevende aan te gaan om de resultaten van de workshop te bespreken. We bespraken dit op voorhand met onze contactpersoon van UHasselt om hierin het juiste kader en verwachtingen mee te geven aan de deelnemers. 

Benieuwd of talentenworkshops ook voor jouw organisatie het verschil kunnen maken? We kunnen je helpen met een modern loopbaanbeleid dat jouw organisatie flexibel en wendbaar maakt voor de toekomst. Neem hier contact met ons op. 

Laatste cases

Opleiding: omgaan met verandering en vergroten van veerkracht. Obelisk trainde het managementteam van Sports Direct. Lees onze case

Lechler wou haar team preventief versterken. Obelisk ontwikkelde een teamcoaching op maat voor meer balans en verbinding. Ontdek onze aanpak.