Klant

AE

Jaar

2022

De soft skills nodig bij projectwerk, case AE

De wereld wordt complexer en daarmee ook de IT-landschappen in organisaties. Hierdoor zijn solution architecten gegeerde profielen in de markt. Vanwege een toenemende vraag aan deze profielen bij haar klanten, besloot AE eind 2021 een opleidingstraject uit te werken om senior developers en analisten te upskillen tot solution architect.  

Bij een eerste analyse van het profiel van solution architect en welke skills daarbij horen, bleek al snel dat niet enkel de hard skills, maar ook de soft skills van belang zouden zijn. AE besloot dus hier ook een module aan te wijden. Obelisk kreeg de vraag om deze uit te werken. Onze trainer Sander ging aan de slag met een groep van 12 solution architects in opleiding. Deze architecten werken dagelijks aan het creëren van IT-systemen voor hun klanten. Ze geven mee vorm aan strategische projecten op het raakvlak van business, technologie (IT), en organisatiestructuur.


Om deze complexe IT-projecten tot een goed einde te brengen, is dus meer nodig dan goede technische kennis.  Daarom verkenden de architecten samen met Obelisk drie soft skills tijdens drie sessies, online of op locatie, over een periode van drie maanden:

  • Stakeholder management
  • Coaching skills
  • Leadership & change

Het traject startte met een intake door een coach van AE, die de deelnemers inschatte op basis van de drie vaardigheden.  De combinatie van theoretische handvaten met praktische toepassingen, leidde de groep tot verrassend interessante uitkomsten. “Theoretische modellen kwamen tot leven in deze groep”, zo vertelt de trainer van Obelisk.

Stakeholder management

Als IT-architect werk je steeds op een project met verschillende betrokken partijen. Het is van groot belang om de juiste mensen aan boord te hebben van je project. Maar ook om steun te krijgen van de meest cruciale personen. Dit zodat je kan terugvallen op een breed draagvlak en om vertragende factoren tijdig te beïnvloeden.

Om te weten hoe je kan omgaan met deze stakeholders, is het belangrijk om deze in de eerste plaats goed in kaart te brengen. Bezint eer ge begint. Elke deelnemer kreeg de opdracht om een eigen project voor de geest te halen en de stakeholders in te schatten. Wat zijn hun noden? Wat hebben ze te winnen of verliezen bij je project?

Van daaruit dacht de groep uiteindelijk na over hoe ze hun stakeholders kunnen benaderen. Welke impact heb je op hen en welke impact hebben ze op jou? Zo toonde trainer Sander technieken om o.a. actief te luisteren en onderscheid te maken in prioriteiten binnen een project. Aan de hand van de “Keep-Stop-Start”-methode maakte de groep alles concreet. Wat ga je zeker verder blijven doen zoals je al deed? Waar ga je mee stoppen? En welke nieuwe acties ga je ondernemen met betrekking tot je stakeholders?

Coaching skills

De volgende dag training ging verder met een aansluitend thema: coaching vaardigheden. Als technisch architect kan je uiteraard niet alles alleen doen. Je zal de verschillende projectteams moeten aansturen en ondersteunen om je projecten gerealiseerd te krijgen.

Met het model van Heron verkende de groep de verschillende mogelijke interventiestijlen als coach voor verschillende situaties. Sturend of eerder faciliterend: elke coachingstijl kan leiden tot andere resultaten.

Dat ervaarde de groep door te oefenen met een aantal cases. De deelnemers merkten al snel naar welke stijlen ze automatisch neigen, maar ook hoe ze daarmee makkelijk in dezelfde dynamieken terecht komen.  Zo was het voor de deelnemers, in hun rol als expert, vaak verleidelijk om zelf veel te praten en met hun beste tips en adviezen te komen. Ze leerden echter dat je soms meer vooruitgang kan boeken met een goed gestelde vraag of een eenvoudige vaststelling. Oefening baart kunst – en in dit geval vooral nieuwe inzichten. Het besef dat je interventie een deel van de uitkomst van je gesprek kan bepalen, stond hier voorop.

Leiderschap en changemanagement

Nu stakeholders en coachingstijlen verkend waren, keek de groep tijdens de laatste dag wat breder naar changemanagement. Want wie strategische IT-projecten zegt, zegt ook verandering. Een goede solution architect weet dat verandering gepaard gaat met weerstand. De mate waarin een architect weerstand kan vermijden en opvangen, gaat een grote impact hebben op het slagen van een project.

Hoe kan je verandering verankeren en omgaan met eventuele weerstand? Deze keer stelde de trainer het 8-stappen-plan “Leading Change” van Kotter voor om gestructureerd te werken aan verandering. In de eerste drie stappen creëer je de juiste omstandigheden voor verandering. In stap 4 tot en met 6 verbind je de verandering aan de organisatie. Voor de implementatie en consolidatie van de verandering hanteer je tot slot de stappen 7 en 8.

Aan de hand van één casus, verdiepten deelnemers zich in subgroepjes telkens in één van deze fases. Hoe kan je bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier invoeren in een ziekenhuis? Enerzijds keek de groep naar hoe je zo’n verandering bewerkstelligt. Daarbij kwam stakeholder management automatisch weer naar voor. Anderzijds stelden ze de vraag hoe je omgaat met de reacties – en eventuele weerstand – op die verandering. Hier kwamen de interventiestijlen weer op de voorgrond. Het leverde herkenbare situaties op, met simulaties door de groep, gevolgd door checklists en nabesprekingen.

Van theorie naar praktijk

Soft skills maken een onmisbaar deel uit van het werk als solution architect, dat besef groeide in de groep en ze kregen meteen ook de nodige handvaten. De deelnemers ontvingen na de training nog enkele “tips van de week” per mail. Zo werden concrete actiepunten uit de 3 thema’s herhaald. Binnen AE bleven de architecten in contact met hun coach en ook met de groep onderling tijdens verdere intervisies. Zo werd een leergroep gecreëerd die verder blijft uitwisselen. Obelisk zorgt via een praktische aanpak in de leertrajecten namelijk altijd voor een goede transfer naar de werkplek. Eén deelnemer liet nog weten aan trainer Sander: “De drie modellen hangen nu boven mijn bureau als reminders”.

Op dit moment zijn een tweede en derde traject reeds gestart en in 2023 wil AE nog drie nieuwe groepen laten starten. Vanuit de theorie naar de praktijk, zo werkt AE in samenwerking met Obelisk verder aan levenslang leren.

Kan jouw team of organisatie ook een opleiding op maat gebruiken? Bekijk hier hoe we gaan voor een leertraject met echte impact op de werkplek.  

Lees hier hoe Obelisk een traject uitbouwde om de sociale vaardigheden te versterken van enkele business analisten

Benieuwd naar andere trajecten waarvoor AE met Obelisk samenwerkt? Deze kan je hier (https://www.ae.be/en/learning-and-talent-development ) terugvinden.

Laatste cases

Opleiding: omgaan met verandering en vergroten van veerkracht. Obelisk trainde het managementteam van Sports Direct. Lees onze case

Lechler wou haar team preventief versterken. Obelisk ontwikkelde een teamcoaching op maat voor meer balans en verbinding. Ontdek onze aanpak.