Klant

TVH & AE

Jaar

2022

TVH is wereldspeler op de markt van onderdelen en accessoires voor heftrucks, industriële voertuigen, bouw- en landbouwmachines. Ze wilden hun technische dienst met 30 business analisten optimaliseren. Daarom deed de organisatie beroep op de diensten van AE, die organisaties helpen omgaan met digitale transformaties . Karlien Mollemans, consultant voor AE, startte met een uitgebreid assessment rond zowel technische vaardigheden als soft skills op de dienst. Uit dit assessment kwam een nood aan het versterken van sociale vaardigheden naar boven. Obelisk werd aangesproken om dit traject uit te bouwen. 

Het team en de opleidingsnood

We starten met een korte schets van het team: enerzijds zijn er de functioneel business analisten, anderzijds hun coaches. Er zijn twee type coaches: CoE leads om analisten te ondersteunen in hun ontwikkeling en de gewone coaches om analisten te begeleiden in hun technische vaardigheden. Voor de eenvoud nemen we beide rollen in dit artikel samen onder de noemer ‘coaches’. Een deel van het team werkt vanuit Amerika en ook zij nemen deel aan de opleiding.

TVH koos voor een leertraject ‘coachende vaardigheden voor leidinggevenden’ voor alle teamleden met een coachende rol. De functioneel business analisten in het team hadden anderzijds ontwikkeldoelen als ‘proactiviteit’ en ‘het aanspreken van business en ontwikkelaars’. Voor hen werd daarom een opleiding soft skills georganiseerd. Belangrijk in dit traject was het verweven van het traject van coaches en het traject van de analisten met elkaar. Hoe onze trainers dit aanpakten, lees je verder in deze case.

Leertraject ‘coachende vaardigheden voor leidinggevenden’

Op basis van een intakegesprek met de managers van het gehele team werden de volgende leerdoelen vastgelegd voor de coaches: 

 • Je creëert een klimaat van vertrouwen in je coaching sessies.
 • Je gaat bewust om met de polariteit tussen expert en coach.
 • Je kent de 6 verschillende coaching interventies en je past ze op het juiste moment en op de juiste manier toe.
 • Je kent je sterke punten als coach en kent de interventies nodig voor groei en ontwikkeling van je coachee. 

Op basis hiervan werden in totaal 2 dagen, opgedeeld in 4 halve dagen, georganiseerd in het leertraject coachende vaardigheden voor leidinggevenden. Als wetenschappelijke basis koos de trainer voor het Heron model, ontwikkeld door John Heron. Met daarnaast een sterke portie ervaringsleren en met heel wat activerende elementen. Op de laatste dag werd het geleerde geïntegreerd in een oefening met acteur waarbij iedere deelnemer rond zijn of haar eigen case werkte.  Iedereen vertrok met persoonlijke feedback over sterktes en verdere ontwikkelpunten op vlak van coachen. Hieronder een overzicht van de inhoud van de 4 halve dagen: 

 • Dag 1: 6 interventies voor een betere balans tussen je rol als expert en je rol als coach.
 • Dag 2: doelen realiseren en actie stimuleren met de katalyserende interventie.
 • Dag 3: confronteren, aanspreken, benoemen en weerstand aanpakken.
 • Dag 4: toepassen in de praktijk (met acteur).

Een greep uit de cases waarop de deelnemers wilden oefenen:

 • Iemand coachen die eerder introvert en zeer zelfstandig werkt en geen coaching of begeleiding wilt.
 • Iemand die zichzelf overwerkt maar anderzijds moeite heeft met grenzen stellen omdat hij/zij zich dan onberekenbaar vindt.
 • Iemand die moeite heeft in de samenwerking met een andere collega.

Na dit traject specifiek voor de teamleden met een coachende rol, legden we de link met hun collega’s, de analisten. Hoe dat gebeurde? De coaches kregen meteen de opdracht om de analisten te coachen op hun, nieuw aangeleerde, soft skills (zie hieronder). Overkoepelend werden ook de coaches zelf opgevolgd.

Leertraject ‘soft skills voor functioneel analisten’

In totaal bestaat het technische team van TVH uit ongeveer 30 functioneel analisten. Ze volgend het leertraject in 3 afzonderlijke groepen. Het traject zelf bestond uit 3 halve dagen training in eenzelfde week met steeds 1 centraal thema per halve dag. Vanwaar deze  3 thema’s? De start waren de leerdoelen uit het initiële assessment, hierna verfijnden onze trainers dit samen met AE en TVH tot de 3 opleidingsdagen in het leertraject.

 • Dag 1: inzicht in jezelf en de ander. Wat kan jij doen in relatie tot de ander om je samenwerking en communicatie aan te passen? Samenwerking met de business efficiënter en effectiever maken dankzij kennis over jezelf en kennis over de ander.
 • Dag 2: een boodschap goed ontvangen: reageren en luisteren. Luisteren om te reageren of luisteren om te begrijpen? Leren om actief luisteren in te zetten: de LSD techniek en het type vragen om de business en ontwikkelaars uit te dagen 
 • Dag 3: zenden van een boodschap. Hieronder vallen zowel feedback geven als assertieve communicatie. 


Om de opleiding verder te personaliseren, vulden de functioneel analisten een intake in over het thema ‘sociale vaardigheden’. Iedere dag werd er daarnaast een persoonlijk actieplan ingevuld en aangevuld. Na iedere groep was er een terugkoppelingsgesprek over de dynamiek, de ervaring en welke belangrijke aanpassingen mee te nemen waren naar een volgende groep. Zo speelden de trainers kort op de bal.

Transfer naar de praktijk

Bij Obelisk geloven we dat leren niet enkel tijdens de opleiding plaatsvindt. Na het leertraject volgden daarom 3 tips van de week naar zowel de business analisten als hun coaches. Daarnaast oefenden beide profielen op hun nieuwe vaardigheden: de analisten gingen aan de slag met hun soft skills en hierop werden zij dan weer gecoacht door de coaches. 

Resultaat en vervolgtraject

De algemene conclusie over het traject? Tevredenheid over de opbouw van het traject met de combinatie aan sessies en begeleidingsmomenten. Er was een echte impact op team level door de combinatie van een versterking van soft skills en een versterken van de coaching in het team. Deze feedback kwam naar boven tijdens een opvolgingsgesprek met beide groepen. 

De impact van het leertraject coachende vaardigheden voor leidinggevenden zat in het oefenen met de acteur, gaven de deelnemers aan. Om de transfer van de skills naar de werkplek te verhogen, organiseren we in het komende jaar 2 extra intervisies tussen de coaches onderling. Tijdens de intervisies zullen ze cases bespreken en ervaringen uitwisselen. De coaches merkten namelijk dat het coachen in de praktijk uitdagend is en wilden graag extra ondersteuning.

Een van de deelnemers zei: “Mijn grijze haren tellen niet, ik was ervan overtuigd dat ik al veel kon op vlak van coaching maar ik ben verbaasd van wat ik nog leerde. “


De functioneel analisten merkten een positief verschil op 3 vlakken. Enerzijds  kregen ze een bevestiging van hun rol in de organisatie: de analisten zijn de lijm tussen de andere profielen in de organisatie en dit werd bekrachtigd tijdens het delen van ervaringen in de opleiding. Daarnaast kregen ze de communicatieve vaardigheden om hun rol nog sterker op te nemen. Tot slot werden ze sterk geactiveerd door het actieplan en de opvolging door hun coaches.  De opleiding was niet vrijblijvend en ze namen daarom hun verantwoordelijkheid ook echt op, zeggen ze. De tips van de week geven concrete handvaten die echt gebruikt worden op de werkplek. De analisten geven aan dat de herhaling via tips en de vertaalslag naar de praktijk een sterke meerwaarde boden. 

Vervolgstappen

TVH zal op regelmatige basis opnieuw een analyse doen bij de functioneel analisten en hun begeleiders. Zowel op vlak van technische vaardigheden als op vlak van sociale vaardigheden. Van daaruit zullen weer nieuwe leerdoelen gesteld worden voor een komend traject. We willen AE en TVH bedanken voor de fijne samenwerking tijdens dit sterke traject: voor hun oprechte waardering, de snelle opvolging, de bereidheid tot mee nadenken en het geven van feedback!

Meer lezen over onze coachopleidingen binnen organisaties? Lees hier dan zeker de case van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Meer lezen over opleidingen in communicatievaardigheden? Lees hier de case van Politiezone Antwerpen. 

Laatste cases

Opleiding: omgaan met verandering en vergroten van veerkracht. Obelisk trainde het managementteam van Sports Direct. Lees onze case

Lechler wou haar team preventief versterken. Obelisk ontwikkelde een teamcoaching op maat voor meer balans en verbinding. Ontdek onze aanpak.