Klant

UHasselt

Jaar

2020

De UHasselt biedt zijn interne medewerkers ieder jaar algemene opleidingen aan via een open aanbod. Er is keuze uit meer dan 10 trainingen, waaronder assertieve communicatie, efficiënt vergaderen, project management, time management, leidinggeven en functioneringsgesprekken voeren. In deze case lichten we specifiek de opleiding ‘leidinggeven’ toe. En met name hoe Obelisk deze vormgaf op basis van de 3 fasen in onze aanpak.

 

Een opleiding begint en eindigt op de werkplek

Bij  het ontwikkelen van opleidingen en trajecten doorlopen we steeds 3 fasen. Zowel bij het begeleiden van een organisatie in hun HR beleid als bij een leiderschapstraject of een eenmalige opleiding. De focus ligt bij veel begeleidingen ènkel op het contactmoment met deelnemers maar voor Obelisk staat wat er op de werkplek gebeurt centraal. Of ook wel: wat is er aanwezig voorafgaand aan de opleiding en wat gebeurt er na de opleiding?

 

In de eerste fase, ook wel de ‘denk’ fase, willen we een helder beeld krijgen van de context en de doelstellingen. Wat gebeurt er nu wel of niet? Welke cultuur leeft er? Wat valt er te leren? Via een face to face, een digitale of telefonische intake brengen we dit in kaart. Hier start het leerproces voor de deelnemers al. En vaak is dit een intake met medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie. Hierna gaan we aan de slag en maken we een voorstel op vlak van doelstellingen en aanpak.  Eens afgestemd, stellen de trainers en coaches van Obelisk het traject of de opleiding tot in detail op.

 

Hierna start de opleiding of het traject: de ‘durven’ fase. Bij een opleiding starten we steeds met een contacting en contracting. Hierna volgt een opleiding waarin deze aspecten steeds aanwezig zijn:

  • Oefenen in een mini realiteit.
  • Stretchen om te leren.
  • Oefenen in een veilige omgeving ( aan de hand van, bijvoorbeeld, waarderend werken).
  • Sterker worden als persoon.
  • De 4 pijlers van onze visie op leren: leren van binnenuit, sociaal leren, ervaringsleren en procesgericht. Lees hier meer over onze visie op leren.


In de derde fase, de doe fase, wordt het geleerde geïntegreerd via opvolging. Na de opleiding heeft iedere deelnemers zijn eigen leerdoelen met een persoonlijk actieplan. In de periode na de opleiding worden de vaardigheden verdiept aan de hand van wekelijkse tips, fiches met tipkaarten, opvolggesprekken en/of inspirerende opdrachten. Zo zorgen we voor een overdracht van het geleerde naar de praktijk.

 

Leiderschap bij UHasselt

De UHasselt schreef een opleidingsaanbod voor leidinggevenden waarin zowel beginnende als meer ervaren leidinggevenden zich konden vinden. We bespreken hier enkel de opleiding “Ontwikkelen van leiderschapscompetenties”. Deze werd ontwikkeld en gegeven door Liesbeth Vanhelmont, arbeids-en organisatiepsychologe. De doelgroep zijn de minder ervaren leidinggevenden.

 

Fase 1: de denk fase. De reflectie over de leerdoelstellingen start steeds bij de deelnemers.  De leidinggevenden vulden een digitaal intake formulier in met vragen die pijlen naar lastige situaties als leidinggevende, naar voorkeur thema’s en naar leerdoelen. Op basis hiervan gaat de trainer, Liesbeth, aan de slag.

 

Fase 2: de durven fase. Liesbeth koos voor de training een combinatie van de volgende modellen:

  • de sociale stijlen in leidinggeven;
  • situationeel leiderschap;
  • geweldloze communicatie;
  • de interventiestijlen van John Heron en
  • de 5 teamfrustraties van Lencioni.

Ter voorbereiding van de opleidingsdag vulden de deelnemers een vragenlijst in over hun persoonlijke stijl als leidinggevende. Deze brachten de deelnemers later mee naar de opleiding. De deelnemers gingen tijdens de opleiding leidinggeven aan de slag met eigen ervaringen. Ze brachten bijvoorbeeld een eigen casus aan waarin de communicatie met een collega of teamlid moeilijk liep. Om dan te kijken hoe ze anders konden reageren vanuit de sociale stijlen. In een andere oefening werd de casus door de trainer aangebracht en konden de leidinggevenden oefenen op het benoemen van een probleem op een coachende manier.  De deelnemers kregen ook verschillende checklists en onepagers aangeboden om het oefenen tijdens en na de opleiding te vergemakkelijken.

 

Fase 3: de doe fase. Aan het einde van iedere dag training vulden de leidinggevenden een actieplan in. “Wat wil je behouden en wat wil je meer gaan toepassen?". Dit werd ook gedeeld met de groep. Daarnaast ontvingen ze in de weken na de opleiding herinneringen over wat ze tijdens de opleiding zagen in de vorm van ‘een tip van de week’.

 

Nieuwe vaardigheid: leidinggeven op afstand

Kort na de leiderschapsopleidingen zorgde Covid19 voor een grote verandering in de manier van werken. Dit vroeg om nieuwe vaardigheden voor leidinggevenden. We stellen ons graag flexibel op en luisteren naar de aanwezige noden in een organisatie. Samen met UHasselt werd daarom een extra webclass opgezet met als thema ‘leidinggeven op afstand’.

 

Heeft jouw organisatie ook een open aanbod aan opleidingen en wil je met Obelisk samenwerken? Contacteer ons voor een eerste gesprek!


Laatste cases

Lechler wou haar team preventief versterken. Obelisk ontwikkelde een teamcoaching op maat voor meer balans en verbinding. Ontdek onze aanpak.

AE wil senior developers en analisten upskillen tot solution architect. Hierbij besloot AE om in het leertraject ook een module aan softskills te wijden. Obelisk kreeg de vraag om deze module uit te werken.