Op het juiste carrièrespoor met loopbaanbegeleiding

Doen wat je graag doet. Het klinkt als een evidentie, maar is het dat wel? Want hoe weet je nu precies welke baan je op het lijf geschreven is? En wat heb je nodig om meer werkgeluk in je huidige job te ervaren? Daar bestaan jammer genoeg geen sleutel-op-de-deurformules voor. Joris De Coninck, loopbaancoach bij Obelisk, buigt zich over de meest prangende loopbaanvragen en geeft je een dieper inzicht in wat loopbaanbegeleiding inhoudt.


Dag Joris! Ter introductie, wat begrijp jij onder loopbaanbegeleiding?

“Bij loopbaanbegeleiding neem je samen met een coach een concrete loopbaanvraag onder de loep. Een klassiek voorbeeld: je carrière zit in een sleur en je wilt graag van job veranderen. Dan is het niet zo simpel om dat vraagstuk alleen op te lossen.”

  

Helder! Hoe verloopt het traject verder?

“Nadat we de loopbaanvraag hebben scherpgesteld, bewegen we onze deelnemers tot zelfreflectie. Veel mensen verzeilen eerder toevallig in hun job, vaak na advies van hun omgeving. Dan loont het de moeite om een stapje achteruit te zetten en na te denken over wat je echt wilt. Daarvoor kunnen we terugvallen op een set van professionele tools die we doelgericht met de persoon voor ons matchen. Nadien maken we de vertaalslag naar de arbeidsmarkt. Wat is haalbaar? Zo komen we uiteindelijk tot een actie- en ontwikkelingsplan waarmee je je idee stap voor stap realiseert. Maar niet elk loopbaantraject verloopt op die manier. Wie bijvoorbeeld twijfelt om te solliciteren voor een open managementpositie binnen zijn of haar organisatie, heeft nood aan heel andere aanpak. En ook het grotere plaatje is belangrijk. Welke waarden zijn voor jou essentieel om werkgeluk te ervaren? Bij Obelisk gebruiken we daarvoor een tool gebaseerd op de  loopbaanankers van Schein. Kortom, we spitsen het traject volledig toe op de aard van de loopbaanvraag.”


Voor wie is loopbaancoaching interessant?

“Het voor de hand liggende antwoord luidt: iedereen die zijn of haar loopbaan in vraag wilt stellen. Maar in de praktijk zien we dat mensen die vraag weleens op de lange baan durven schuiven. Ze kloppen pas bij een loopbaancoach aan wanneer de nood hoog is. Toch ben ik ervan overtuigd dat het voor iedereen waardevol is om eens stil te staan bij zijn of haar carrière.”


“De arbeidsmarkt evolueert razendsnel. Heel wat jobs dreigen op termijn te sneuvelen of zullen er over tien jaar compleet anders uitzien. Als werknemer is het dus meer dan ooit belangrijk om eigenaarschap over je carrière te nemen. Dat is de grote meerwaarde van loopbaanbegeleiding. ”


Om meteen link te maken met de actualiteit, welke impact heeft COVID-19 op het werkgeluk?


“De opvallendste trend is die van de work-lifebalans. Op zich is dat geen nieuw begrip, maar er is wel een verschuiving van de praktische afspraken – zoals je kinderen van school halen – naar de manier waarop mensen hun beschikbare tijd wensen in te zetten. Ze willen bijvoorbeeld niet meer gebonden zijn aan één werkplek en vaste uren, maar zelf over hun dagindeling beslissen. Hoe dat te verklaren valt? De coronapandemie zorgde ervoor dat mensen opnieuw meer tijd thuis doorbrachten. Iedereen ervoer de voordelen van telewerk, maar zag ook de keerzijde van de medaille. Na een lange periode van telewerken, ging men automatisch nadenken over het eigen werkgeluk. Flexibiliteit is trouwens een grote troef geworden in de war for talent.”


Wat weerhoudt mensen ervan om de stap naar loopbaanbegeleiding te zetten?

“Een loopbaanvraag is vaak latent aanwezig en is bovendien minder urgent dan een medisch probleem. Als je je been breekt, is de hulpvraag evident, maar bij pakweg ongemotiveerd zijn in je job ligt dat veel complexer. Er kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen. Daarom speelt zelfreflectie zo’n grote rol in loopbaanbegeleiding.” 


Hoe maakt Obelisk hier het verschil in? 

“We beschikken over een brede waaier aan professionele tools, dus we hoeven zeker niet het warm water uit te vinden. Onze sterkte ligt in het gidsen van de deelnemer. We kiezen bewust voor een procesbegeleidingsmodel in plaats van een adviesmodel. Dit vertrekt van het idee dat jij als deelnemer keuzevrijheid hebt en de carrièrecoach vooral een activerende rol speelt. De loopbaancoach is expert over de tools en het proces, maar jij blijft te allen tijde baas over de inhoud. De antwoorden vloeien dus rechtstreeks uit de persoon voor ons. Hierdoor is de motivatie om er nadien mee aan de slag te gaan veel groter dan bij het adviesmodel, waarbij dikwijls pasklare recepten voor uiteenlopende loopbaanvragen worden gegeven. Voor elk traject vallen we terug op vier kernbegrippen: futureproof, klankbord, persoonlijk en out-of-the-boxdenken.”


Klinkt interessant! Kan je daar wat dieper op ingaan?

“Alle loopbaancoaches hebben een doorgedreven kennis van de arbeidsmarkt. We coachen meer dan 1000 werknemers en werkzoekenden per jaar. Van daaruit hebben we een heel goed zicht op de arbeidsmarkt, functies, jobs en trends van vandaag. We weten dus hoe de markt er tien jaar geleden uitzag en voelen goed aan in welke richting ze zich verder ontwikkelt. Daarnaast stellen we ons op als een klankbord. We houden de deelnemer een spiegel voor en schuwen de kritische vragen niet. Zelfreflectie is een individueel proces dat zich in het hoofd van de deelnemer afspeelt. Door je gedachten met een klankbord te delen, kan je heel wat zaken voor jezelf verduidelijken. De persoonlijke aanpak is hierin zeer belangrijk. Zo werken we bij klassieke loopbaanbegeleiding telkens één-op-één. Elk traject is op maat van de deelnemer en hangt af van diens loopbaanvraag, leerstijl en persoonlijkheid.”  


“Het vierde en laatste kernbegrip is out-of-the-boxdenken. Je hoeft niet per se tot een klassieke oplossing te komen. Bijvoorbeeld: heel wat mensen vertrekken van een heroriëntatievraag en denken eraan hun loopbaan om te gooien, maar eigenlijk hoeft dat niet altijd zo te lopen. Door aan bepaalde loopbaancompetenties - zoals assertiviteit of timemanagement - te werken, kan je je werkgeluk een flinke boost geven.”


Wie denkt aan loopbaanbegeleiding, maakt al snel de link met loopbaancheques. Wanneer heb je hier recht op en wat kan je doen als je er niet voor in aanmerking komt?

“Heb je minimum zeven jaar werkervaring in loondienst of als zelfstandige? Dan heb je recht op twee loopbaancheques van eenmaal vier uur en een tweede maal drie uur loopbaancoaching, op voorwaarde dat je de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding volgde. Individuele loopbaancoaching is best duur, maar met loopbaancheques wordt het gelukkig wel betaalbaar. Zo betaal je slechts 40 euro voor één loopbaancheque in plaats van de gebruikelijke kost voor coaching waarbij je 80 tot 120 euro per uur betaalt. Voor mensen die nog niet van deze regeling kunnen profiteren, werken we op factuur met als voornaamste voordeel dat je niet gebonden bent aan het vaste aantal uren. Verder bieden we bij Obelisk een budgetvriendelijk alternatief aan, namelijk digitale loopbaanbegeleiding. Hierbij mag je gebruikmaken van alle tools en krijg je toegang tot ons online leerplatform met mogelijkheid tot persoonlijke coaching op afstand.”


Wat zijn de grootste uitdagingen die je als deelnemer tijdens het loopbaantraject ervaart?

“Sommige tools werken beter bij de ene persson dan de andere. Een grote plus van onze persoonlijke aanpak is dat we deze methodes uit het traject kunnen weren, als de deelnemer ze te abstract vindt. We verwachten trouwens niet dat alles van de deelnemer zelf komt. Bij bepaalde tools - vooral in het kader van de profielanalyse - vragen we feedback uit de omgeving. Maar er is ook geduld voor nodig. Je ziet niet in de eerste sessie meteen het licht. Inzichten hebben tijd nodig om binnen te sijpelen. Ik geloof zeer sterk in connecting the dots.” 


“Reflecties die in eerste instantie misschien confronterend zijn, kunnen in een latere fase van je loopbaan erg goed van pas komen. Ik merk dat ook bij mezelf. Wanneer ik een opleiding volg, komen daar niet altijd direct bruikbare ideeën uit voort. Soms is er eerst wat rijpingstijd voor nodig.”


Tot slot, wat zou je adviseren aan mensen die zich nog niet klaar voelen voor een loopbaantraject?

“Loopbaancoaching is slechts zinvol als je ergens naartoe wil werken. Er moet een intrinsieke motivatie zijn, ook al mag die aanvankelijk nog vaag zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek proberen we je loopbaanvraag te concretiseren en gaan we dieper in op je verwachtingen. Jij beslist nadien of je het traject wenst verder te zetten. Het eerste verkennend gesprek is trouwens gratis, geen reden om te twijfelen dus!”


Om het in de woorden van Joris samen te vatten: we laten het even binnensijpelen. Wat we alvast meenemen is dat loopbaanvragen een genuanceerd antwoord verdienen. Maar gelukkig hoef je die carrièrecode niet alleen te kraken. Met een loopbaancoach van Obelisk aan je zijde, kom je tot futureproof inzichten en stippel je je volgende carrièrestap minutieus uit. 


Laatste Posts