Sleutel tot welzijn op het werk: waarom 'employee voice' onmisbaar is voor organisatorisch succes

Uiten medewerkers in jouw organisatie vaak hun mening? Dat is goed nieuws! Het vermogen van medewerkers om hun mening te uiten, bekend als "employee voice," is een belangrijk element voor organisaties die streven naar succes en voortdurende verbetering. Drie onderzoekers Bert Schreurs, Diane Breesh en Shabneez Ramjane gaan na hoe belangrijk de stem van medewerkers is in de werkomgeving. Bovendien brengen ze factoren in kaart die van invloed zijn op de bereidheid van medewerkers om hun mening te uiten. In dit artikel vatten wij de resultaten voor jou samen.

De impact van employee voice

Er is weinig twijfel over het belang van werknemers die hun perspectieven delen en veranderingen voorstellen in de werkomgeving. Onderzoekers omschrijven dit fenomeen als 'employee voice', waarbij je medewerkers eerlijk zijn over wat ze denken en het management durven tegenspreken. En dat heeft positieve gevolgen voor zowel de organisatie als medewerkers onderling. Een employee voice voorkomt stagnatie, stimuleert innovatie, versterkt het gevoel van medewerkers dat ze een rol spelen in de bedrijfsvoering én kan zelfs voorkomen dat organisaties kostbare fouten maken. Maar medewerkers zijn niet altijd bereid hun stem te laten horen. Een belangrijke reden hiervoor is dat je mening uiten risico's met zich kan meebrengen. Zo staan niet alle managers open voor afwijkende meningen. Het gevolg hiervan is dat medewerkers vaak zwijgen uit angst voor de gevolgen.  

Medewerkers zijn niet altijd bereid hun stem te laten horen. Een belangrijke reden hiervoor is dat je mening uiten risico's met zich kan meebrengen.

Betrek je medewerkers in beslissingsprocessen

919 werknemers beantwoordden verschillende vragen via een online vragenlijst afkomstig van het Vitamins@Work-platform. Op basis van deze gegevens zoomden Schreurs, Breesch en Ramjane in op de relatie tussen werk- en privékenmerken, gemeten in het najaar van 2021, en het uiten van meningen door werknemers, gemeten een jaar later. Vanuit deze vragenlijst konden ze enkele conclusies trekken. Werknemers uiten meer hun mening wanneer:  

  • Ze zich gesteund voelen door hun leidinggevende.  
  • Ze geloven dat ze over een hoog niveau van veerkracht beschikken (bijvoorbeeld omgaan met boze of overstuurde klanten, afwijzing of moeilijke onderhandelingen).
  • Ze worden geconfronteerd met hoge emotionele eisen (bijvoorbeeld omgaan met boze of verdrietige klanten of omgaan met afwijzing).  
  • Ze worden geconfronteerd met hoge niveaus van rolconflicten (bijvoorbeeld de balans tussen kwaliteit en efficiëntie, klanten ontmoeten of bedrijfsrichtlijnen naleven).  
  • Ze betrokken worden bij de besluitvorming in andere omstandigheden.  
  • Ze gewend zijn om hun mening te geven.  

Daarbovenop voerden de onderzoekers een aanvullende analyse om te achterhalen wanneer medewerkers het meest geneigd zijn hun mening te uiten. Deelname aan besluitvorming en veerkracht zijn de meest opvallende voorspellers voor het uiten van de employee voice (zie fig. 1).

figuur 1

Conclusie en praktische toepassing

Een employee voice ontstaat uit persoonlijke ontevredenheid over de werksituatie en komt eerder tot uiting wanneer medewerkers zich gesteund voelen door hun leidinggevende. Bovendien uit een employee zich sneller wanneer medewerkers in staat zijn om met weerstand om te gaan. Als leidinggevende kun je verschillende stappen nemen om de employee voice te stimuleren. Zo kan je een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich betrokken voelen en zich ervan bewust zijn je hun input waardeert en dat die ook welkom is.

Dit onderzoek komt voort uit de VUB leerstoel Wellbeing@Work, waar Obelisk partner van is. Het doel van dit project? Wetenschappelijk onderzoek inzetten ter ondersteuning van beleidsmakers. Meer concreet dragen de studies binnen deze leerstoel bij aan de identificatie van zowel de oorzaken als de gevolgen van werk-gerelateerd welzijn. Ook helpen deze resultaten bij de ontwikkeling van interventies rond werk-gerelateerd welzijn.

Wil jij net zoals Obelisk, Vitamins@work, Dstny, Metiselect, Skillbuilders, en Projective Group bijdragen aan onderzoek rond welzijn op de werkvloer? Stuur dan een mailtje naar bert.schreurs@vub.be

Laatste Posts