Opleidingen op maat

Wil je een medewerker of teams laten groeien en ontwikkelen? Jarenlange ervaring in verschillende situaties maakt dat we je vraag en de organisatie-noden eenvoudig in kaart kunnen brengen. Daarna tekenen we een leertraject op maat uit. We kunnen jouw organisatie versterken als het gaat over assertieve communicatie, constructief feedback geven, samenwerken, stakeholdermanagement, en vele andere …. Vertrekkende vanuit bewustzijn bij de deelnemer, zetten we in op ontplooiing van het aanwezige talent.

leertraject op maat.

Wat mag je van ons verwachten? Een opleiding volgen bij Obelisk betekent:

Leren door te doen
In de opleiding is er een evenwicht tussen theoretische kaders én praktische oefeningen. De trainer neemt de groep mee doorheen een variatie aan leermethoden en tijdens de de training experimenteren de deelnemers met het nieuwe gedrag.

Duurzaam skills ontwikkelen
Het trainen van vaardigheden lukt enkel wanneer de deelnemer ook weet wat er bij hem/haar speelt. We gaan daarom ook kijken naar innerlijke overtuigingen, normen en waarden, dilemma’s en attitudes. We vertalen deze ‘in-zichten’ naar alternatieve ‘uit-zichten’.

Oefenen in een mini-realiteit
Tijdens de intake krijgen we een duidelijk beeld van de leernoden. De (werk)situatie wordt tijdens de training nagebootst aan de hand van realistische casussen. De deelnemer gaat met een gericht actieplan naar huis en kan de geleerde skills meteen inzetten in de (werk)omgeving.

Hybride les krijgen
Obelisk gelooft in de kracht van hybride oplossingen; de combinatie van offline en online. Onze hybride opleidingen zijn geen ‘copy-paste’ van klassikale opleidingen. Ze zijn aangepast aan de nieuwe realiteit en onze coaches schoolden zich om. Het resultaat is een volledig hybride pakket met het beste van beide werelden, online en offline.

Stretchen om bij te leren
In een comfortzone leer je niet. Daarom gaan we tijdens een opleiding die comfortzone stretchen. De deelnemer wordt uitgedaagd, zonder in de stresszone te belanden.

Oefenen in een veilige omgeving
De trainer creëert een veilige leeromgeving. Daardoor wordt het makkelijker om zich kwetsbaar op te stellen tijdens het oefenen én er wordt verbinding gecreëerd met de andere deelnemers in de leergroep.

Sterker worden als persoon
Het bewustzijn, de bekwaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers krijgt een boost waardoor hij/zij meer in zijn/haar kracht komt te staan.