Soft skills. Of spreken we liever over CORE skills?

Redefining soft skills for professional excellence

Investeer in de soft skills van je medewerkers voor sterke teams en een positieve bedrijfscultuur. Waar vroeger de focus vaak lag op technische hard skills, heeft de bedrijfswereld een slimme shift gemaakt naar de belangstelling voor soft skills. Van effectieve communicatie tot leiderschap en teamwork, de erkenning van de impact van people skills strekt zich uit over diverse sectoren en in alle lagen van de organisatie. Hoe zit het met de soft skills in jouw bedrijf?

Professioneel potentieel: wat zijn soft skills?

Soft skills, oftewel ‘menselijke vaardigheden’, vormen de sleutel tot professioneel succes. Het zijn de niet-technische, cruciale skills die je ondersteunen in het beroepsleven op het gebied van communicatie, cultuur en samenwerking. In tegenstelling tot diploma’s en certificaten die getuigen van verworven hard skills, voegen soft skills een belangrijke menselijke touch toe. Die zijn anders voor elke job, maar hangen ook af van de bedrijfscultuur en haar strategische doelen.

Een advocaat in de rechtbank heeft bijvoorbeeld baat bij vaardigheden zoals overtuigingskracht en empathie. Een hr-manager heeft dan weer nood aan soft skills zoals constructief feedback geven en actief luisteren.

People skills zijn dus de bouwstenen voor professioneel succes. Maar welke specifieke vaardigheden nu net belangrijk zijn, hangen af van de context en het vakgebied waarin je werkt. Volgens het intern rapport van de Karel de Grote Hogeschool over de evolutie van Soft Skills (2020) kunnen we 6 overkoepelende categorieën identificeren:  

  1. Basisvaardigheden | Hier draait het om skills variërend van geletterdheid tot behendigheid met IT en cijfermatig inzicht.
  1. Conceptuele vaardigheden | Deze vaardigheden richten zich op meer abstracte aspecten waaronder organiseren, plannen en oplossingsgericht denken, ...
  1. Persoonlijke vaardigheden | Onder deze categorie vallen persoonlijke eigenschappen zoals flexibiliteit, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidszin.  
  1. Interpersoonlijke vaardigheden | Hier ligt de focus op succesvolle interacties met anderen door onder meer effectieve communicatie, teamwork en klantvriendelijkheid.  
  1. Bedrijfsvaardigheden | Dit zijn innovatieve en zakelijke vaardigheden die aansluiten bij de specifieke context en tak van jouw bedrijf.
  1. Burgerschapsvaardigheden |Dit zijn algemene relevante kennis en vaardigheden die ten goede komen van de maatschappij en een goed staatsburgerschap.

Het belang van soft skills

Waarom zijn soft skills zo cruciaal in de steeds veranderende werkomgeving? Het zijn de bouwstenen voor een vlekkeloze samenwerking en dus de sleutel tot succes. Effectieve communicatie, teamwork en leiderschap zijn geen luxueuze extra's, maar onmisbare troeven in jouw bedrijf. Ze leiden niet alleen tot verminderde conflicten en betere teamprestaties, maar dragen ook bij aan een verhoogde productiviteit, klanttevredenheid en leiderschapseffectiviteit. Het is bovendien een investering in vaardigheden én in de veerkracht van jouw bedrijf.

Nice to know: “The soft stuff is actually the hard stuff.”  

Zoals uitvoerig beschreven in ‘Getting to the CORE: Putting an End to the Term Soft Skills’ van J. Parlamis & M.J. Monnot doet de benaming ‘soft’ skills de echte kracht van de vaardigheden tekort. Daarom heerst er discussie om te spreken over CORE skills, wat staat voor Competence in Organizational and Relational Effectiveness. Dit benadrukt het belang en de impact van deze vaardigheden voor je bedrijf.

Mastering CORE skills: de inzet in jouw bedrijf

CORE skills zijn dus het fundament van een goede bedrijfscultuur, maar hoe integreer je ze effectief in jouw bedrijf?

  • Aanwerving | Bij de werving van nieuwe medewerkers is het belangrijk om zowel op de people skills als op de technische vaardigheden te letten. Een succesvolle medewerker ondervindt een goede balans tussen deze skills.
  • Evaluatie | Meet de soft skills zoals effectieve communicatie, teamwork en klantvriendelijkheid met concrete taken. De ideale momenten om deze vaardigheden te beoordelen zijn tijdens de jaarlijkse evaluatie of halfjaarlijkse functioneringsgesprekken.
  • Ontwikkeling | Investeer in de voortdurende ontwikkeling van soft skills bij je medewerkers door hen gerichte trainingen aan te bieden. Denk daarbij aan klantgerichtheid, samenwerken, constructief feedback geven, assertieve communicatie, coach vaardigheden, …

Het belang van opleidingen in soft skills

Opleidingen voor CORE skills spelen een cruciale rol in het vormgeven van veerkrachtige en competente professionals. Deze trainingen helpen niet alleen bij het versterken van essentiële eigenschappen zoals empathie, creativiteit en stressbestendigheid, maar verschaffen ook de nodige conceptuele en praktische kennis. Ze bieden medewerkers handige tools die ze dagelijks kunnen toepassen en die ze meenemen in hun verdere loopbaan.

“Sommige soft skills, zoals communicatie en timemanagement, kan je als vaardigheden beschouwen en relatief eenvoudig trainen. Andere, zoals empathie en creativiteit, zijn eerder eigenschappen en vragen meer tijd om te ontwikkelen. Maar ook die kan je versterken met soft skills trainingen! - Liesbeth Vanhelmont, teamleader Obelisk

Jouw bedrijf boosten met soft skills? Neem contact op met de experts van Obelisk voor een verkennend gesprek of een opleiding op maat.

Contacteer ons >>

Bron artikel: Parlamis, J., & Monnot, M. J. (2019). Getting to the CORE: Putting an End to the Term "Soft Skills". Journal of Management Inquiry, 28(2). https://doi.org/10.1177/1056492618818023

Laatste Posts