Cases

Enkele van de projecten voor klanten stellen we in de vorm van een case aan jullie voor. We gaan dagelijks aan de slag met talenten en organisaties. Obelisk begeleidt en ondersteunt van begin tot eind, of het nu gaat over ontwikkeling van leiderschap, opleidingen voor medewerkers, creëren van een motiverend werkklimaat, …  Laat je inspireren!

laatste cases

De onboarding bij Obelisk werd geoptimaliseerd op basis van het stappenplan voor onboarding. Lees in deze case welke acties we nemen in iedere fase van de onboarding.

Politiezone Antwerpen draagt integriteit hoog in het vaandel. Nieuwe medewerkers in het korps krijgen daarom een opleiding feedback geven zodat ze zich zelfzeker voelen om collega's aan te spreken op niet integer gedrag.

Je vindt altijd 3 fasen terug in onze aanpak: denken, durven en doen. Denken over mogelijkheden: een voortraject met impact. Durven te veranderen: de interventie zelf. En vooral het ook doen: de nazorg en de verankering in de praktijk. Aan de hand van deze case leiden we je door de 3 fasen.

Arag wil het menselijk kapitaal van de organisatie versterken door het uitwerken van een HR strategie in lijn met de organisatiedoelstellingen. Aan de hand van intake gesprekken en 3 workshops ontwikkelde Obelisk een concreet HR beleid in 4 HR domeinen.

De klant van vandaag is veranderd. Daardoor is inspelen op de noden van klanten geen eenvoudige taak. LIDL tilde hun klantgerichtheid naar een nog hoger niveau door klantgerichtheid echt te verankeren in deze afdeling van de organisatie.

“Een opleiding feedback blijft vaak te abstract.” Obelisk licht een concrete case toe van Belfius Bank waarin de overdracht van het geleerde naar de praktijk via gamificatie verliep.